هوشنگ امیر احمدی کسی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دلال رابطه ایران و آمریکا معروف شده بود و به واسطه نزدیکی با دولت انقلابی نهم و دهم راهش به صدا و سیما هم باز بود و به سمبل سیاست خارجی دولت انقلابی،تبدیل شده بود.کسی که روز گذشته تصویرش در اجتماع براندازان منتشر شد!

حضور هوشنگ امیر احمدی در جمع براندازها،برای آگاهان مسائل ایران امر چندان شایسته توجهی نبود،چرا که اگر دلال بودن او در دولت انقلابی احمدی نژاد را پذیریم،به صورت طبیعی این مساله هویدا است که فردی که شغلش را دلالی گذاشته است در هر معامله ای که لقمه چرب تری داشته باشد،حضور خواهد داشت.گاهی این منافع در دولت انقلابی در جمهوری اسلامی ایران است و گاهی هم در جمع براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران.

با این وجود دفاع یکی از نزدیکان احمدی نژاد از وی زوایای جدیدی از برنامه دولت انقلابی نهم و دهم را برای جمهوری اسلامی ایران روشن ساخت. این یار نزدیک احمدی نژاد که اخیرا موضوع اختلافات خانوادگی اش توسط خود و همسر اولش در رسانه ها منتشر شده، درباره رویکرد امیر احمدی گفته است که«وی مخالف جمهوری اسلامی نیست،اما مخالف حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی است و حتی تمایل داشته با همکاری سپاه به حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی خاتمه دهد.»

این اظهارات البته در پوشش مجلسی و مخاطب پسندی ارائه شده،اما اصل آن همان کودتای نظامی در کشور است.استفاده از نیروی نظامی برای ساقط کردن طبقه حاکم بدون تغییر در نظام سیاسی،به غیر از کودتا چیز دیگری نیست. مشکل برای امیر احمدی این بوده گویا که نیروی نظامی که توان کودتا داشته باشد را در ایران نتوانسته پیدا کند،لذا از سپاه نام برده است.

مرور مواضع دولت انقلابی نهم و دهم و مخالفت آنان با روحانیون و مراجع تقلید در کنار  اظهارات نماد دیپلماسی دولت انقلابی و حضور وی در جمع براندازان مشخص می کند که هدف غایی دولت انقلابی،حذف کردن روحانیت از جمهوری اسلامی بوده است و شاید در مقطعی فردی مثل امیر احمدی که اکنون به براندازی جمهوری اسلامی رسیده است،به فکر انجام کودتا برای ساقط کردن روحانیت افتاده است.

با این تفاسیر خیلی دور از ذهم هم نیست که فاصله گرفتن دولت انقلابی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل بر ملا شدن نقشه دولت انقلابی برای کودتا و مقابله سپاه با آنان قلمداد کنیم. چه بسیار افرادی که در طول دوره هشت ساله احمدی نژاد خطر وی را برای جمهوری اسلامی گوشزد کردند،اما اکنون در انزوا و حصر تبعید به سر می برند.