رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۲ سال نمایندگی مردم قم در مجلس را افتخاری برای خود می‌داند، گفت: در این داره از انتخابات قصد نامزدی از هیچ حوزه انتخابیه‌ای را ندارد.

علی لاریجانی همچنین افزود: طی سه دوره ۴ ساله نماینده مردم قم در خانه ملت بودم که آن را افتخاری برای خود می‌دانم اما در این دوره از انتخابات برنامه‌ای برای شرکت ندارم.