بانگ سروش؛ اشتباه عجیب تبلیغاتی در بازی ایران و کامبوج صورت گرفت؛ آنهم درحالیکه اولین حضور رسمی زنان به عنوان تماشاگر در استادیوم آزادی بود.

درحالیکه مسئولان تبلیغات ورزشگاه تلاش زیادی کردند تا از این حضور برای تبلیغات مربوط به بانوان هم بهره ببرند اما آنها یک اشتباه عجیب انجام دادند.

درحالیکه در ماه جاری در خصوص پیشگیری از سرطان‌های مربوط به بانوان آگاهی رسانی صورت می گیرد یکی از تبلیغات دور زمین در جمله بندی خود اشتباه عجیبی در این باره انجام داد.

Screenshot_20191012-014015_Chrome

در یکی از تابلوهای تبلیغاتی نوشته شده بود؛ “ماه آگاهی رسانی و حمایت از سرطان بانوان”!

در حالیکه یا باید حمایت از بانوان مبتلا به سرطان نوشته می شد یا حمایت از بانوان در برابر سرطان. این یک اشتباه سهوی اما سهل انگارانه از سوی مسئولان این امر بود که در نوشته تبلیعاتی به اشتباه از سرطان بانوان حمایت کردند!