مجمع انجمن پرداخت

به گزارش خبرنگار بانگ سروش مجمع عمومی سالانه انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی / انجمن پرداخت که باید دوسال پیش برگزار می‌گردید و به علت تقارن با ایام کرونا ومسایل مبتلابه به تاخیر افتاده بود با دستور جلسه :

دستور جلسه مجمع فوق العاده:

-تصمیم گیری در خصوص الحاق انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پرداخت الکترونیک استان تهران به اتاق بازرگانی

دستور جلسه مجمع عادی :

۱.ارائه گزارشات هیات مدیره،خزانه دارو بازرس و اتخاذ تصمیم در مورد آنها
۲.تغییر میزان ورودیه وحق عضویت سالیانه با استناد بند ۱۰ ماده ۱۳ اساسنامه
۳.برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

برگزار گردید تا با توجه به پایان دوره تصدی هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ انتخابات هیات مدیره و بازرسان قانونی برگزار گردد.

دعوت نامه مجمع عمومی انجمن پرداخت

در این جلسه که به ریاست کامبیز قادری مدیر عامل شرکت سبا پردازش برگزار گردید، پس از ارائه و تصویب گزارش هیات مدیره ،الحاق به اتاق بازرگانی تهران باتفاق آرای حاضر در مجمع مصوب گردید و پس از آن انتخابات هیات مدیره و بازرسان برگزار و با رای اعضای انجمن، به ترتیب سرکار خانم سحر سمیعی با ۱۹ رای و آقایان علیرضا پزشک ۱۸ رای، رامیار قنبری ۱۴ رای، مهیار میرنظامی و عبدالرحیم نوربخش هر کدام ۱۰ رای به عنوان اعضائ اصلی انتخاب شدند و آقایان علیرضا الفت با ۹ رای و علی مالک زاده با ۵ رای به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره همچنین آقای حامد خاجی با ۲۰ رای از مجموع ۲۰ رای حاضر به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره نیز که در اولین هفته پس از تعطیلات فروردین ۱۴۰۳ برگزار گردید مطابق بند ۱۹ اساسنامه انجمن با رای گیری اعضای هیئت مدیره آقای رامیار قنبری به عنوان رئیس هیئت مدیره ،آقای علیرضا پزشک نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای مهیار میرنظامی خزانه دار و دبیر ،آقای عبدالرحیم نوربخش عضوهیئت مدیره وسرکار خانم سمیعی عضو هیئت مدیره برای مدت ۳ سال تعیین شدند.