«رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی» و اولویت‌بخشیدن به مسئله «شفافیت»

به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش به نقل از وبگاه شناسنامه قانون، ایمان منصوری با اشاره به مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان داشت: هر ساله دستگاه‌های اجرایی کشور در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی و در دو سطح ملی و استانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در همین راستا، بخشنامۀ شاخص‌های عمومی ارزیابی سال ۱۴۰۰ از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

منصوری با اشاره به رویکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم، گفت: از آنجا که دولت سیزدهم به نام دولت مردمی است، تلاش کردیم مطالبات رئیس‌جمهور محترم و اولویت‌های رئیس محترم سازمان را در عناوین محورهای شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد در نظر بگیریم. تمایز عمدۀ شاخص‌های امسال نسبت به سال گذشته، توجه خاص و ویژه به موضوع «رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی» و اولویت‌بخشیدن به مسئله «شفافیت» است.

سرپرست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اشاره به تعدد سفرهای استانی رئیس‌جمهور محترم و حجم مطالبات مردم، گفت: دغدغه اصلی ما پیگیری مطالبات مردم است لذا دو شاخص «رسیدگی به مطالبات مردمی» و «ارتباطات دولت و مردم» با تکیه بر سفرهای استانی با وزن مطلوبی در شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده است.

دسترسی عمومی به اطلاعات کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه ها تکلیف دولت است

وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد دولت در مسئله فسادستیزی و همچنین تأثیری که شفافیت در ارتقای سلامت نظام اداری دارد موضوع دسترسی عمومی به اطلاعات کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه از جمله تکالیف قانونی برنامه ششم و اولویت‌های دولت است که این موضوع را با اولویت دنبال خواهیم کرد.

منصوری تأکید کرد: در تدوین این شاخص‌ها، ‌محوریت را مردم قرار دادیم؛ شفافیت برای مردم، رضایتمندی مردم و پیگیری مطالبات مردم را در راستای مردم‌محوری بررسی می‌کنیم و به طور کلی یک تغییر رویکرد در تدوین شاخص‌ها صورت گرفته است.

فسادستیزی از جمله تکالیف قانونی برنامه ششم و اولویت‌های دولت است

شفافیت و فساد ستیزیوی در توضیح شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باتوجه به اسناد بالادستی و شرح وظایفشان شاخص‌های اختصاصی خود را به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌دهند؛ این شاخص‌ها در کارگروهی تخصصی متشکل از کارشناسان امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان امورهای بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور و اندیشه‌ورزان و خبرگان دانشگاهی، مورد بررسی قرار می‌گیرند و پس از رسیدن به یک وحدت رویۀ داخلی، در نشستی با دستگاه‌های اجرایی، به توافق نهایی درخصوص شاخص‌ها می‌رسیم. پس از تأیید کارشناس ارزیاب امور مدیریت عملکرد سازمان به عنوان دبیر کارگروه نهایتاً این شاخص‌ها با امضای رئیس محترم سازمان به بالاترین مقام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

منصوری ادامه داد: ارزیابی ما در سازمان اداری و استخدامی کشور برای جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخص‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی و راستی‌آزمایی اجرای این شاخص‌ها است. تلاش می‌کنیم با تقویت بنیۀ علمی ارزیابان، شاهد ارزیابی دقیق‌ و واقعی‌تر نسبت به سنوات گذشته باشیم.

وی تصریح کرد: جشنوارۀ شهید رجایی بار روانی مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و دستگاه‌ها تلاش و مشارکت خوبی در این زمینه دارند؛ نگاه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ارزیابی‌ها، همراهی دستگاه‌های اجرایی در شناسایی نقاط قوت و آسیب‌شناسی ضعف‌هایشان است.

برنامه اصلی ما توسعۀ ظرفیت‌های نظارت عمومی و خبرگانی در موضوع ارزیابی عملکرد است

سرپرست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان سخنان خود با اشاره به سامانۀ نتایج ارزیابی عملکرد دولت، گفت: ما در راستای آگاهی‌بخشی، شفاف‌سازی، افزایش اعتماد عمومی و دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح، این سامانه را طراحی کردیم. برنامه اصلی ما توسعۀ ظرفیت‌های نظارت عمومی و خبرگانی در موضوع ارزیابی عملکرد است لذا از کلیۀ صاحب‌نظران، اندیشمندان، خبرگان، نخبگان و علاقه‌مندان حوزۀ شفافیت و مدیریت عملکرد دعوت می‌کنیم برای بهره‌مندی از نظرات و دیدگاه‌هایشان با کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق این سامانۀ تعاملی در ارتباط باشند.

در همین زمینه بخوانید :
کارنامه مردودی ۱۴۵ دستگاه اجرایی در شفافیت
شفافیت نظام اداری در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت