تبلیغات

با صدور مجوز و ثبت تاسیس سازمان مردم نهاد حامیان عدالت و قانون فراهم شد

پیگیری مطالبات مردمی و حقوق عمومی از طریق سمن‌ حامیان عدالت و قانون

به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش سازمان مردم نهاد حامیان عدالت و قانون شهروندان با هدف ارتقای دانش عمومی نسبت به راهکارهای قانونی در مواجهه با مسایل اجت...

صنعت | پایگاه خبری تحلیلی بانگ سروش