October 23,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

لاریجانی رییس وقت مجلس که بیشتر دنبال اجرای دستورات بیرون مجلس بود تا حفظ جایگاه مجلس

کسانی که با اسرائیل و عربستان و ترامپ هم‌نظر و همکار بودند مسئول وضعیت امروز کشورند

اگر فردی رئیس جمهور شود ‌که نماینده اقشار زیادی از مردم باشد و به حقوق آنان اهمیت بدهد و انسان محکمی باشد مشارکت بالا می‌رود و می‌تواند آثار خوبی برای...

جامعه