در پی واگذاری رایگان دارایی‌های عمومی توسط شهردار مشهد به سیستم قضایی و سکوت معنادار مدیرکل دادگستری مطرح شد:

شسع نعلین شهردار و حاتم بخشی برای دادسرای ویژه جرائم شهرسازی!

حاتم بخشی شهردار مشهد به دادگستری از جیب مردم به گزارش پایگاه خبری « بانگ سروش » در اردیبهشت ماه امسال تفاهمی بین شهرداری مشهد به نمایندگی محمدرضا کلا...

مطالب ویژه