به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به شرکا یعنی کارفرمایان و کارگران است، گفت: این سازمان باید حق بیمه‌ای که از کارگران و کارفرمایان می‌گیرد، را برای بازنشستگان و کارگران هزینه کند اما در عمل این اتفاق نمی افتد.

وی با اشاره به بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر این بدهی که دولت پرداخت نمی کند، مرتب در امور داخلی سازمان که ربطی به دولت ندارد دخالت دارد.

نارضایتی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی/تذکر، سوال و تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم

این نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیت و توانائی خود برای بهبود شرایط کارگران و بازنشستگان در مجلس استفاده خواهد کرد، افزود: مجلس ابزارهای نظارتی همچون تذکر، سوال و تحقیق و تفحص دارد و ما ابتدا به مسئولین تذکر خواهیم داد. همچنین از سوال هم استفاده خواهیم کرد و اگر وضعیت بهتر نشد قطعا از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می کنیم.

وی با بیان اینکه هر مسئولی در سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، افزود: آن بخش از نارضایتی‌ها و اعتراضات کارگران که به دوره مدیریت آقای سالاری مربوط است، باید جوابگو باشد.

بابایی‌کارنامی با بیان اینکه دخالت های دولت و مقامات دولتی باید در سازمان تامین اجتماعی پایان یابد، افزود: مدیریت و نحوه اداره این سازمان باید در دست شرکای آن یعنی کارگر و کارفرما باشد.

به گزارش بانگ سروش، علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری در مجلس از طبقه کارگر جامعه هست که در روز افتتاح مجلس یازدهم با لباس کارگری در مجلس حاضر شد اعلام کرد که هر از گاهی به یاد کارگران با همین لباس در صحن مجلس حاضر می‌شود.