گروهی از دانشمندان در آلبرتا ، کانادا ، فسیل ۱۱ میلیون ساله یک گونه جدید دایناسور (تیراناسور) را کشف کردند که آن را «فرشته مرگ» نامیدند.

در این رابطه، دکتر جارد ووریس از دانشگاه کالگری از کشف گونه جدیدی از دایناسورهای خانواده تیرانوسور خبر داد که تاکنون شناخته نشده است.

این فسیل که در کاوش‌های باستان شناسی کشف شده توسط دکتر ووریس «فرشته مرگ» نامیده شده و متعلق به گونه ای ناشناخته از خانواده تیراناسور است و وجه تمایز آن اندازه ۲.۴ متری استخوان لگن آن است.

ووریس با بیان اینکه گونه جدید ۱۱ میلیون سال قدمت دارد ، خاطرنشان کرد: این قدیمی ترین نوع از دایناسورهای تیرانوسور در کانادا تا به امروز است.

دکتر ووریس افزود: این فسیل دایناسور اولین گونه جدید تیرانوسور است که در ۵۰ سال گذشته در کانادا کشف شده است.

ووریس و تیمش گزارش دادند که منطقه مورد نظر آنها از نظر فسیل این گونه های جدید و سایر گونه ها غنی است و آنها به جستجوی قسمت های دیگر بدن از گونه های یافت شده ادامه خواهند داد.

نتیجه کشفیات دانشمندان کانادائی در مجله « Journal of Cretaceous Research» منتشر شده است.