صدای عدالت خواهی مردم » پیشخوان خبر » جامعه » جدیدترین عناوین
کد خبر : 4461
یکشنبه - 30 آبان 1400 - 12:43

آیا مردم برای اعتراض به خطای سران سه قوه باید از خود آنها اجازه بگیرند؟

علی صابری تولایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در خصوص حق اعتراض عمومی شهروندان، مسئله دار بودن روند و رویه اخذ مجوز اعتراض، علل و ریشه‌های وقوع مشکلات آبان ۹۸، توضیحاتی در تلویزیون ارایه نمود که از یک زاویه بنوعی هنجار شکن و از زاویه‌ای دیگر، حرف‌هایی نو  و عقلایی محسوب می‌شد. علی صابری […]

آیا مردم برای اعتراض به خطای سران سه قوه باید از خود آنها اجازه بگیرند؟

علی صابری تولایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در خصوص حق اعتراض عمومی شهروندان، مسئله دار بودن روند و رویه اخذ مجوز اعتراض، علل و ریشه‌های وقوع مشکلات آبان ۹۸، توضیحاتی در تلویزیون ارایه نمود که از یک زاویه بنوعی هنجار شکن و از زاویه‌ای دیگر، حرف‌هایی نو  و عقلایی محسوب می‌شد.

علی صابری تولایی  حرف های نویی درباره آبان ۹۸ و به طور کلی حق اعتراض مردم در تلویزیون می زند. می پرسد که چه کسانی پا روی گلوی مردم گذاشتند و سفره آنها را کوچکتر کردند؟ چه کسانی طرح بنزین را تصویب کردند؟ آیا غیر از این بود که سران سه قوه بودند؟ حالا مردم برای اعتراض به این طرح باید از خود این سران اجازه بگیرند؟ اصلا این چه معنا دارد. حالا که اعتراض کردند و کشتید آیا حق دارند دوباره معترض شوند که چرا به جای کشتار، آنها را به نحو دیگری مدیریت نکردید؟ چه کسانی دوباره به جز دادستانی و قوه قضاییه و وزارت کشور مسوول بودند؟
اگر می خواهید این نظام بماند باید حق اعتراض را به مردم بدهید و راه خیابان را نبندید.