ندای عدالت‌خواهی مردم
کد خبر : 4447
سه شنبه - 25 آبان 1400 - 23:03

فقر مردم گناه فرمانروایان است

فقز مردم گناه فرمانروایان است، آنها هستند که موجب فقر مردم می‌شوند چون آنچه را که از ثروت و منافع بدست می‌آید، آن را برای خودشان می‌خواهند و این موجب فقر مردم می‌شود.

فقز مردم گناه فرمانروایان است، آنها هستند که موجب فقر مردم می‌شوند چون آنچه را که از ثروت و منافع بدست می‌آید، آن را برای خودشان می‌خواهند و این موجب فقر مردم می‌شود.