نشست نقد و بررسی کتاب « بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران» اثر برگزیدۀ سی و هفتمین دورۀ کتاب سال در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می شود.

این نشست با حضور نویسندگان کتاب دکتر محمد حنیف و دکتر محسن حنیف برگزار می شود و دکتر مریم مشرف الملک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حسین بیات دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی این کتاب را نقد و بررسی می کنند. در این مراسم همچنین از مولفین کتاب تقدیر و قدردانی به عمل خواهد آمد.

کتاب «بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران» پیش از این برگزیده بخش نقد ادبی دوازدهمین دوره جایزه جلال آل احمد و بخش نقد و پژوهش جایزه قلم زرین شد.

این مراسم روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، پلاک ۲۵ برگزار می‌شود و ورود برای همۀ علاقه مندان آزاد است.