گزارشگر پایگاه خبری بانگ سروش امروز با حضور در حوزه‌های اخذ رای سوالاتی را در خصوص انتظارات رای دهندگان از رییس جمهور منتخب خود مطرح نمود. و در خصوص انتظارات آنان از دولت بعدی نظر خواهی کرد.
کارآمدی دولت در مبارزه با فساد، توجه ویژه به مسایل معیشتی مردم، شفافیت و پاسخگویی در راس این نظرات بیان گردید. همچنین توجه به انتصابات بر اساس شایسته سالاری و کارآمدی در راستای چشم انداز ۱۴۰۴ و پرهیز از انتصابات سیاسی و سهم خواهی‌های انتخاباتی، برخورد بدون تعارف با مسئولان نا کارآمد و فاسد و تیه بر شفافیت و پاسخگویی کارگزاران نظام از دیگر مطالباتی بود که توسط مصاحبه شوندگان طرح شد.

 • آیا در دولت جدید تغییری بزرگی اتفاق خواهد افتاد؟
 • ایران قوی نیازمند چه مولفه‌هایی است؟
 • چه خصوصیاتی لازمه پاکدستی و شفافیت است؟
 • نگذاشتند کار بکنیم چگونه ادعایی است؟

 

 

 

 • از دولت منتخب خود چه انتظاری دارید؟
 • چرا افراد فاسد توانسته اند مناصبی را در نظام بدست بیاورند؟
 • آیا مهندسی اقتصاد می‌تواند برای آینده کشور کارگشا باشد؟
 • دلیل کاهش مستمر ارزش پول ملی در دولتهای پس از جنگ چه بود؟
 • نظر شما در مورد مجموعه ای به نام سران سه قوه چیست؟
 • نظر شما در مورد نفوذ صهیونیست ها در ارکان مدیریت کشور چیست؟

 

 

 

 • از دولت منتخب خود چه انتظاری دارید؟
 • آیا نگذاشتند که نتوانستیم کار بکنیم قابل قبول خواهد بود؟
 • برخورد با فساد نیاز به چه عوامل و اراده‌ای دارد؟

 

 

 

 • از دولت منتخب خود چه انتظاری دارید؟

 

 

 

 • از رییس جمهور آینده چه  می‌خواهید؟

 

 

 

 • انتظار شما از دولت آینده چیست؟
 • نگذاشتند کار بکنیم چگونه ادعایی است؟
 • چگونه باید جلوی نفوذ عناصر مفسد را به بدنه نظام گرفت؟
 • آیا اخذ تعهد از مدیران برای عملکرد سالم پیشنهاد مناسبی است؟

 

 

 

 • انتظار شما از دولت آینده چیست؟
 • چگونه باید مدیران دولت بعدی را موظف کرد سند چشم انداز را محقق کرد؟
 • آیا حتما باید عوامل ستادهای کاندیدها در دولت بعدی سهم داشته باشند؟
 • پاسخ شما به دولتهایی که شعار نگذاشتند کار بکنیم چیست ؟