به گزارش خبری بانگ سروش، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: قضات نباید به گونه‌ای رفتار کنند که موجب سوء استفاده و یا سلب اعتماد از آن‌ها در جامعه شود

موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با بیان اینکه قضاوت شان و جایگاه بالایی دارد، اظهار کرد: قرار گرفتن در مسند قضاوت مسیری بوده که خداوند عنایت کرده تا در خدمت مردم باشیم؛ بر همین اساس باید برای شکرگزاری این نعمت خادم مردم بود و در انجام وظایف تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی ادامه داد: قضات باید رفتارها و روابط خود را به نوعی تنظیم کنند که رفتار و کردار آنها موجب ایجاد شائبه در بین مراجعه کننده‌ها نشود.

وی با بیان اینکه قضاوت یک شغل نیست و نباید محدود به زمان و مکان کنیم، اضافه کرد: قضات جوان می‌توانند برای موفقیت در مسیر قضاوت از تجربه قضات با سابقه و پیشکسوت بهره مند شده و از آنها مشاوره بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر رعایت اصول محترمانه در گفتار و کردار و انشاء آرا قضایی، ادامه داد: نظرات و آراء باید به دقت و با انشاء قضایی صادر شود چرا که آرا صادره در تاریخ ثبت و ماندگار شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با بیان اینکه در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باید کرامت ارباب رجوع حفظ شود، خاطرنشان کرد: اقتدار یک قاضی به عملکرد و نوع اندیشه او بوده و نباید پیش از انجام تحقیقات و اثبات اتهام و انشاء رای، اقدام به اعلام نظر کرد.