سیدمصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به شیوع ویروس کرونا در برخی از نقاط مختلف کشور با بیان اینکه نباید از ابزارهای دانشی وزارت بهداشت غافل باشیم، اظهار داشت: باید با تجربه این بحران را مدیریت کنیم. مبتلایان باید به صورت تخصصی قرنطینه شوند.

وی افزود: صرف تعطیلی کفایت نمی‌کند و به نوعی اظهار ضعف است. باید با آموزش مناسب جلوی بحران های دیگر را بگیریم. مردم حاضرند برای حفظ سلامتی خودشان شدت عمل پادگانی اعمال شود.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: اینکه نمی‌توانیم لوازم اولیه را در اختیار مردم قرار دهیم فاجعه است. مگر چقدر هزینه انتقال تجهیزات به همه استان‌ها می‌شود؟

وی معتقد است که باید با محوریت وزارت بهداشت کار گروهی برای اداره این بحران تشکیل شود و از وزارتخانه های دیگر هم کمک گرفته شود.

میرسلیم افزود: از خود مردم هم باید کمک گرفته شود .باید شهرهای مشکوک قرنطینه شود. باید این مسئله سریعاً مهار و کنترل شود. متاسفانه به نوعی خیانت و بی‌تفاوتی مسئولان در سال‌های آخر مسئولیت شان بر این مشکلات افزوده است.

وی با بیان اینکه ما بدبختانه پیشگیری را در درجه دوم اهمیت قرار داده ایم، گفت: هزینه‌هایی که برای حوادث باید به آسیب دیدگان پرداخت شود بسیار کم است. منهای اینکه هزینه های جانی متحمل شده برای آسیب‌دیدگان بسیار بیشتر است.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید تدبیر مناسب اندیشیده شود. هزینه‌هایی که برای این کار باید شود بسیار کمتر از هزینه های درمان است. ما خودمان را آماده نکرده‌ایم. هم در زمینه مسائل بهداشتی و فنی مهندسی باید کار انجام شود هم در زمینه مسائل قضایی. قوه قضاییه فقط کارش بررسی جرم نیست باید پیشگیری از جرم به کمک تمامی دستگاه‌های قضایی صورت گیرد.