به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش؛ عصر امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، در مراسمی با حضور مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران، مدیران ارشد بانک ملی ایران، مدیر عامل شرکت سداد و اعضای هیأت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد، محسن علیپور به عنوان عضو جدید هیأت مدیره این شرکت معرفی شد و از خدمات و زحمات مدیر عامل قبلی، محمدعلی محمودزاده، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 همچنین در جلسه هیأت مدیره این شرکت که بلافاصله بعد از معرفی عضو جدید هیات مدیره برگزار شد؛ علیپور به عنوان مدیرعامل جدید و نایب رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعیین شد.

مدیرعامل جدید شرکت پرداخت الکترونیک سداد، دانش آموخته دکترای اقتصاد مالی بوده و پیشینه عضویت در هیات مدیره شرکت مهر ماندگار بانک سرمایه و شرکت لیزینگ میلادشهر(شهرداری تهران) را داشته است.

محمدعلی محمودزاده

پیش از وی محمدعلی محمود زاده که دارای کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر است  ۲۵ تیر سال گذشته به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد منصوب شده بود و بیش از یک سال سکان هدایت این شرکت را بر عهده داشت.

محسن علیپور،لیزینگ میلاد شهر

مسن علیپور، مهرماندگار