قسمتی از سکانس جنجالی سریال گاندو درباره مصونیت سیاسی وابستگان مسئولین را می بینید. این سریال پر مخاطب هر شب از شبکه سه سیما پخش می شود.