به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ رضا افلاطونی معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص آتش گرفتن گسترده مراتع در سراسر کشور، گفت: یکی از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبیعی کشور، فصل بهار است که به دلیل شدت گرما و مخاطرات جوی، مراتع دچار حریق می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد؛ این در حالی است که در همه کشورهای دنیا راهکارهای قانونی و نظام‌مند در خصوص کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در ادامه با اشاره به اینکه با اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل‌ها جزو انفال تلقی می‌شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست، افزود: یعنی مالک دولت نیست و دولت فقط نسبت به مدیریت این عرصه‌ها وظیفه دارد، چرا که این عرصه‌ها ثروت عمومی تلقی می‌شود و منابع طبیعی به عنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان؛ بنابراین تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت کنیم.

افلاطونی با بیان اینکه طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد، تصریح کرد: در دو استانی که در روزهای گذشته حریق بسیار گسترده شد افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی‌ها هستند که این افراد در حال حاضر تحویل مقامات قضائی شده‌اند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بر همین مبنا مجازات‌هایی را برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می‌کنند، تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شأن که قانونی مالکیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از مأموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آن‌ها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام کنند.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان اینکه قانون‌گذار در این بند متهمان را که اقدام به این جرم کرده‌اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده، گفت: طبق مکاتبات انجام شده با دادستان کل کشور، مقرر شد مجازات افرادی که به صورت عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.