هرچند که خبر برکناری و دستگیری هاشم یکه زارع مدیرعامل یکه زارع پایان تلخی در کارنامه وی بود ولی حاوی یک پیام مهم بود:”تیم جدید قوه قضائیه با هیچ کسی تعارف ندارد حتی هاشم یکه زارع “. ولی چرا”حتی هاشم یکه زارع”. مگر هاشم یکه زارع کیست که قوه قضائیه با وی نیز مماشات نخواهد کرد.
شاید آن کسانی که با عملکرد یکه زارع آشنا هستند، به خوبی پاسخ این سوال را بدانند ولی قطعا برای آن کسانی که اطلاعی از عملکرد وی ندارند، این سوال مطرح می شود که فارغ از جایگاه حقوقی یکه زارع به عنوان مدیرعامل بزرگترین خودروساز کشور، چرا اقدام اخیر قوه قضائیه در دستگیری وی مهم است.

شاید بهترین مرجع برای پاسخ به این سوال، دستگاه های نظارتی باشند که بعد از بررسی های نهایی می توانند با جزئیات موضوع را شفاف کنند ولی به نظر می رسد اشاره به بخشی از عملکرد یکه زارع در ایران خودرو بتواند گوشه ای از پاسخ این سوال را روشن کند.

هاشم یکه زارع کیست؟
هاشم یکه زارع، همان کسی است که از همان ماه های ابتدایی روی کارآمدنش در ایران خودرو تاکنون،”کیوان خسروی، سخنگوی شورای امنیت ملی” در شرکت تابعه ایران خودرو عضو هیئت مدیره بوده است. قطعا جایگاه امنیتی کیوان خسروی برای هر مدیرعاملی می تواند حاشیه امن ایجاد کند.
· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت وی، تعاونی اعتبار ایران خودرو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت کرده است. در وصف فعالیت های این تعاونی غیرمجاز همین بس که در سال ۱۳۹۵، یک قطعه زمین در کوهک را از شرکت مسکن سازمان حسابرسی با مدیریت آقای فاضلی می خرد. آقای فاضلی همان کسی است که تا پایان سال ۱۳۹۶ سرتیم حسابرسی ترازهای مالی ایران خودرو بوده است. جالب اینجا است که رئیس حراست این تعاونی مرتضی خسروی، برادر همان خسروی معروف است.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که به استناد روزنامه رسمی در دوران مدیریت ش افراد مختلف سیاسی، دولتی و موثر در بازه های زمانی مختلف عضو شرکت های تابعه این شرکت بوده اند از جمله: حسین نوابی(رئیس سابق سازمان حمایت) سیدزاده اقدم(مدیرسابق امور مجلس وزارت صنعت)،ولی ملکی(کمیسیون صنعت مجلس)، نوروززاده(مدیرعامل سابق پتروشیمی)، عبدالحسین فریدون(پسرعموی رئیس جمهور)، مهدی مونسان، بهزاد اعتمادی(معاون ایدرو)، علی عسگری(معاون ایدرو)، کاظم چهره گشا، خانم علیرضایی(رئیس اداره صمت خراسان رضوی)، سعید لیلاز(عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران)

 

· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت ش،مهدی برازجانی(پسررئیس حفاظت نهاد ریاست جمهوری)،سیدمهدی حجازی(برادر حجازی معروف)،ساری(فرزند ساری بزرگ)،مصریان(خواهرزاده رجل مطرح) در گروه ایران خودرو در حالی مسئولیت داشتند که برخی بستگان نزدیک آنان در نهادهای نظارتی ایران خودرو مشغول به خدمت بودند.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که مصطفی خان کرمی، در بازه زمانی قابل ملاحظه ای معاون فروش وی در ایران خودرو بوده است. خان کرمی که از پشتوانه پرقدرت برادرش برخوردار است.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت ش، نمایندگی ۱۱۷۲ ایران خودرو را به افرادی از جمله زینب شمخانی، سید علیرضا میرمحمدعلی واگذار می شود.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت ش، مسعود وثوق از سال ۱۳۹۳ تا اواسط ۱۳۹۷ معاون خرید ایران خودرو بود که بعد از آن با حکم یکه زارع عضو هیئت مدیره ایساکو شد ولی به یکباره از ایران خارج می شود و تاکنون برنگشته است.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت ش، ایران خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ۱۳۹۷، در حدود ۴۸۹۰۰ خودرو را که قیمت آن بالای ۴۵ میلیون تومان است، زیان ده و کمتر از هزینه تمام شده آنان می فروشد و مشخص نیست این خودروها به چه کسانی و کدام نمایندگی ها فروخته شده است.

· هاشم یکه زارع همان عضو حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم در هیئت مدیره ایران خودرو است در حالی که غالب سهام این شرکت متعلق به تعاونی اعتبار غیرمجاز ایران خودرو است.

· هاشم یکه زارع همان کسی است که در دوران مدیریت ش تا قبل از تحریم ها(از ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶) نه تنها تولید ایران خودرو زیاد نشد، بلکه زیان انباشته گروه ایران خودرو رشد قابل ملاحظه ای داشت و حدود ۸ هزار نیروی کار به مجموعه ایران خودرو اضافه شد.