پایگاه خبری بانگ؛ وزیر نفت از ضرورت کاهش سهمیه بنزین جایگاه ها به ۱۵ تا ۲۰ لیتر در روز سخن گفت. هم اکنون سهمیه جایگاه ها ۳۰ لیتر است.

وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره استقبال نکردن از کارت سوخت شخصی‌ گفت: کاری که باید انجام دهیم این است که مقدار بنزین تحویلی از سوی کارت جایگاه داران را به ۱۵ تا ۲۰ لیتر کاهش دهیم. البته تاکید می‌کنم که این سهمیه‌بندی نیست زیرا افراد با کارت شخصی خود می‌توانند هر مقدار بنزینی که می‌خواهند دریافت کنند. وی افزود:‌ اکنون کمتر از یک میلیون نفر کارت سوخت ندارند و درشهرهای بزرگ همه کارت ها صادر شده و برخی از کارت‌ها در باجه‌های پست مانده است. وزیر نفت ادامه داد:‌ روزی ۳۵ هزار کارت جدید صادر می‌شود. تا آخر مهر همه کارت خواهند داشت اما باید از این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر سهمیه‌بندی شد مشکلی نداشته باشیم.