پایگاه خبری بانگ سروش، یادداشت مدیر مسئول؛

کشور ما دارای اقتصادی تورمی است که تحت تاثیر بحرانهای سیاسی بیش از پیش ضعیف و شکننده شده است. تورم از چند جهت به اقتصاد ما حمله کرده و همه‌ی کشور آثارش رو حس کردند این تورم هم از نوع آشکار با افزایش سطح عمومی قیمت ها خودنمایی می‌کند و هم با نوع پنهان در کاهش کیفیت و ارزش واقعی محصولات، از طرف دیگه در حوزه‌های تولیدی با منابع اولیه وابسته به خارج از کشور تورم سرکش و شتابان بر اثر کمبود عرضه و فشار تقاضا وجود دارد  و دستمزدها و عوامل تولید هم کمک می کنند تا تورم بیشتر سرکشی کند و فشار کسب سود بیشتر، از طرف سرمایه‌داران هم  منجر به تورم پنهان و آشکار در سطح خطرناکی شده است …

 

 

ادامه مطلب را در فایل صوتی ضمیمه دنبال کنید.