چراغ‌های برج‌ میلاد به پاس قدردانی از تیم های درمانی کشور سبز شد.

چراغ‌های برج میلاد به پاس کادر درمان سبز شد

چراغ‌های ششمین برج مخابراتی دنیا در جهت قدردانی از پزشکان و پرستاران و کادر بهداشت و درمان ایران که این روز‌ها با زو فداکاری خود بعنوان سربازان و مدافعان سلامت از هموطنانمان در صف اول مبارزه با بیماری کرونا (کووید ۱۹) قرار دارند سبز شد.