به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش سازمان مردم نهاد حامیان عدالت و قانون شهروندان با هدف ارتقای دانش عمومی نسبت به راهکارهای قانونی در مواجهه با مسایل اجتماعی، آگاهی بخشی شهروندان نسبت به قوانین و تقویت روحیه مطالبه گری مسئولانه به عنوان راهکار احقاق حقوق خود، مطالبه‌گری از سوی شهروندان و نسبت به حقوق و مطالبات عمومی، فرهنگ سازی در راستای ترویج قانون مداری و پیشگیری از جرم در همه سطوح، شناسایی خلاءهای قانونی در نظام حقوقی کشور با توسل به اندیشمندان و متخصصان و کمک به تقویت نظارت اجتماعی پس از قریب به ۲ سال تلاش و فعالیت موسسین آن که از بدنه مجرب جامعه حقوقی، قضایی، اجتماعی، فناوری، بهداشت و درمان، صنعت، رسانه و افراد دلسوز و علاقه مند به استقرار عدالت هستند، به ثبت رسیده و فعالیت خود را شروع نمود.

رییس هیات مدیره این انجمن در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای حصول به اهداف گفت: انجمن حامیان عدالت و قانون در نظر دارد از راهبردهایی همچون برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام پژوهش و مطالعات بنیادین، تعامل، همکاری و اخذ یاری از نهادهای حاکمیتی در راستای اهداف متصوره، اطلاع رسانی، افکار سنجی و آگاهی بخشی از طریق ابزارهای رسانه‌ای، حمایت قانونی از حوزه‌ها و اشخاص آسیب دیده یا آسیب پذیر در همکاری با حوزه رهبری نظام، قوای سه گانه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهره ببرد.
وی همچنین اضافه کرد که در این راستا با توجه شرایط حاکم بر نظامات کشوری و نظر رهبری، انتظار می‌رود تا با حمایت‌هایی که از این انجمن به عمل خواهد آمد بتوانیم با تکیه بر توان جامعه علمی و دانشگاهی و همکاری عوامل قضایی از طریق گروه‌های مردمی به نتایج مورد نظر دست یافته و با امید آفرینی و تحقق عدالت و جلب رضایت مردمی سهمی هر چند ناچیز در تحکیم و تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی برداریم و در این راستا از فشردن دست کلیه هموطنان عزیزی که دل در گروه عزت و آبادانی ایران دارند، استقبال خواهیم نمود.
همچنین مدیر عامل انجمن در پاسخ به روش و نحوه‌ی پیگیری مسایل مبتلا به حقوق شهروندی و تخلفات احتمالی گزارش شده از سوی شهروندان گفت: روش کار انجمن در بررسی و پیگیری مطالبات مردمی کاملا منطبق بر روندهای منطقی و مستند و احتراز از جو سازی‌ها معمول بوده و با توجه به رویکرد انجمن در آرام سازی و امید آفرینی در جامعه هر موردی که از سوی مردم شریف ایران گزارش شود؛ به دقت مورد بررسی قرار گرفته و مستند سازی خواهد شد و سعی می‌شود تا قصورات احتمالی منجر به فضا سازی نشده و در همان مراحل اولیه حل و فصل و منافع مردم تامین گردد و در صورت بروز شرایطی که عمد و اصرار در آن دخیل باشدنیز موضوعات به صورت قانونی مورد پیگرد قرار گیرد.

انجمن مردم نهاد حامیان عدالت و قانون

معرفی اجمالی انجمن حامیان عدالت و قانون

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع امور اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.

محل: مرکز اصلی انجمن در شهر تهران، محله جنت آباد جنوبی، خیابان ۳۵ متری لاله شرقی واقع بوده و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ارزش‌های مورد تاکید انجمن: انصاف، صداقت، قانونگرایی، امنیت، عدالت، منافع ملی

مقصود اصلی : پایداری سازی حاکمیت عدالت و قانون در سطوح مختلف قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی و رفتاری جامعه

ایدئولوژی محوری: حفظ آرامش و امیدسازی در مردم با تکیه بر ارزشها و رعایت عدالت در همه سطوح و شرایط

چشم انداز: دستیابی به جامعه ای مبتنی بر رفتار عادلانه آحاد مردم و مسئولان با یکدیگر و ایجاد امید به اصلاح مستمر در نظام جمهوری اسلامی در راستای مقصود اصلی انجمن

اهداف :
-ارتقا دانش عمومی نسبت به راهکارهای قانونی در مواجهه با مسائل اجتماعی
-ایجاد بسترهای اجتماعی به منظور آگاهی بخشی به شهروندان نسبت به قوانین حقوق شهروندی
-تقویت روحیه مطالبه گری در مردم نسبت به احقاق حقوق خود
-فرهنگ سازی در راستای ترویج قانون مداری در جامعه ایران
-هم اندیشی اندیشمندان و متخصصان جامعه حقوقی به منظور شناسایی خلاهای قانونی موجود در حوزه های اجتماعی و بهبود نظام حقوقی ایران
-کمک به توسعه و تقویت نظارت اجتماعی در راستای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم

راهبردهای کلی:حامیان عدالت و قانون
– برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش به منظور آگاه سازی ایشان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی
– انجام پژوهش و مطالعات بنیادین به منظور شناسایی راههای قانونی در حوزه تحقق حقوق شهروندی
– تعامل و همکاری با نهادهای دولتی و حاکمتی و غیر دولتی در جهت تجقق اهداف
– اطلاع رسانی با همراهی نهادهای مسئول
– انتشار محتوای آگاهی بخش حقوق شهروندی
– حمایت قانونی ازاشخاص آسیب پذیر و آسیب دیده
– همکاری با قوای سه گانه در راستای اهداف انجمن

کمیسیون‌های موضوعی:
 اطلاع رسانی، رسانه و ارتقاء آگاهیهای عمومی
 روابط عمومی، نظارت و پیمایش
 مقررات و قوانین
 بهداشت و درمان
 حقوقی و قضایی
انتظامی و امنیتی
 انرژی
 گردشگری
 میراث فرهنگی
 پولی و بانکی
 اقتصاد
 صنعت، معدن و تجارت
 آموزش و پرورش
 اداری و استخدامی
 مسکن و شهرسازی
 شفافیت و مبارزه با فساد
 آب و محیط زیست
 شهرداری و خدمات شهری
 شهرسازی
 خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 روستاها و خارج از محدوده شهری
 منابع طبیعی
 فناوری ارتباطات و اطلاعات
 بانوان و خانواده

مرامنامه و فرم عضویت سمن حامیان عدالت و قانون