در فضای مجازی برخی از منابع غیررسمی اعلام کردند به دلیل انتقال ماهی‌های قرمز از چین به ایران، احتمال ناقل بودن این جانوران آبزی به ویروس کرونا وجود دارد، اما حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تکذیب این نوع خبر اعلام کرد هیچ نوع حیوان آبزی زنده از کشور چین به ایران وارد نمی‌شود و حتی واردات آن نیز ممنوع است.

بر پایه این گزارش، خیرا انتشار خبر‌هایی در خصوص اینکه ماهی قرمز شب عید ناقل بیماری و ویروس کرونا است حواشی زیادی را به همراه داشت، اما آیا واقعا ماهی قرمز شب عید ناقل کروناویروس است؟

طی روز‌های گذشته در فضای مجازی خبر‌هایی در خصوص انتقال ویروس کرونا به واسطه ماهی‌های قرمز عید منتشر شده است که نگرانی‌های بسیاری از مردم را به همراه داشت. در واقع در فضای مجازی برخی از منابع غیررسمی اعلام کردند به دلیل انتقال ماهی‌های قرمز از چین به ایران، احتمال ناقل بودن این جانوران آبزی به ویروس کرونا وجود دارد، اما حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تکذیب این نوع خبر اعلام کرد هیچ نوع حیوان آبزی زنده از کشور چین به ایران وارد نمی‌شود و حتی واردات آن نیز ممنوع است.

ماهی قرمز شب عید ناقل ویروس کروناست؟

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ادامه افزود مردم باید بدانند پروسه و ریشه ماهی قرمز در ایران است و هر نوع خبر واردات ماهی‌های قرمز چینی به ایران را تکذیب می‌کنیم. وی تاکید کرد وزارت بهداشت و مقامات کشوری واردات هر نوع ماهی و حیوان را از کشور‌های آسیایی ممنوع اعلام کردند و به همین دلیل اخبار منتشر شده در فضای مجازی در این خصوص صحت ندارند.

ماهی قرمز شب عید ناقل ویروس کرونا نیست

حسین عرفانی در ادامه تاکید کرد مردم مطمئن باشند با خرید ماهی قرمز شب عید به کروناویروس مبتلا نخواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: تا به امروز با توجه به مراقبت‌های پیشگیرانه در ایران، هیچ نوع آمار ویروس کرونا در کشور به ثبت نرسیده است. همچنین از مردم کشور می‌خواهیم زندگی عادی و طبیعی خود را همچنان ادامه دهند و توجه داشته باشند اگر این بیماری وارد کشور شود، وزارت بهداشت به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.