رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: برای تکمیل تمام کمبودهای مترو به ۲۰۰ هزار میلیارد اعتبار نیاز است که اگر همین روند در مترو دنبال شود ۲۰ سال دیگر هم مترو کامل نمی شود.

محمد علیخانی با اشاره به جلسه ای که به تازگی با مدیران مترو داشته اند، افزود: در این جلسه در خصوص ساختار مترو صحبت و مطرح شد که در مدیریت مترو تشتت وجود دارد و استقلال و تمرکز مدیریتی که پیش از این در مترو وجود داشت دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: تشتت مدیریتی و ناهماهنگی ساختاری باعث شده پیشنهاداتی در خصوص چارت آنجا پیشنهاد شود که مورد تایید کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز بود، باید به شرکت مترو اختیارات بیشتری داد و چارت آن اصلاح شود و همان قدرتی که در زمان آقای هاشمی وجود داشت دوباره به مترو داده شود تا کمتر ناهماهنگی ایجاد شود.

تجهیزات واگن های مترو همچنان در گمرک خاک می خورد

علیخانی در ادامه با اشاره به تلاش های مسئولان شهری برای تامین واگن های مترو، گفت: تلاش هایی برای تامین تجهیزات مترو در داخل کشور شده است و طی تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری دولت به امضا رسیده در حال ساخت واگن مترو در داخل کشور هستند که یک نمونه واگن در داخل ساخته شود که بر اساس تفاهم انجام شده باید ۷۰ درصد این واگن داخلی باشد اما در حال تلاش است تجهیزات پیچیده تر مانند در و ترمز واگن های مترو نیز در داخل تولید شود. این موضوع به عنوان یک کار زیربنایی بسیار خوب است که ما در طولانی مدت از تجهیزات خارجی بی نیاز شویم. اما برای حل مشکل کمبود مترو در کوتاه مدت باید چاره جویی شود.

وی ادامه داد: همچنان بخشی از تجهیزات مترو در گمرک خاک می خورد و تاکنون تنها ۷۰ واگن که حدود ۱۰ قطار می شود ترخیص شده که ۴ قطار تحویل مترو شده و ۶ قطار دیگر نیز در دست تهیه است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر روند کنونی ادامه داشته باشد قطعا در حوزه واگن مترو و اتوبوس با بحران رو به رو خواهیم شد و دولت باید در این حوزه به تعهدات خود عمل کند.

وی در خصوص سرانجام ۶۳۰ واگنی که قرار است دولت به شهرداری تحویل دهد، گفت: این ۶۳۰ واگن در پیچ و خم اداری قرار دارد.

علیخانی با اشاره به افزایش قیمت واگن مترو گفت: واگن مترو از ۵ میلیارد به ۱۵ میلیارد رسیده است و یک قطار مترو ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد که با این اعتبارات کنونی ۲۰ سال دیگر نیز مترو تجهیزاتش تکمیل نمی شود.

نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد برای تکمیل مترو

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: برای تکمیل خطوط مترو ۲۰۰ هزار میلیارد پول نیاز است و با انتشار اوراق مشارکت هزار یا دو هزار میلیاردی تا ۲۰ سال دیگر نیز نمی توان مترو تهران را تکمیل کرد.

بسته پیشنهادی برای تامین اعتبارات مترو

علیخانی در ادامه با بیان اینکه برای تامین اعتبارات مترو بسته های پیشنهادی دیگری جز منابعی که شهرداری تامین می کند دنبال می کنیم، گفت: مترو ۲۶۵ ایستگاه دارد که در راستای TOD تا شعاع ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری ایستگاه ها شهرداری می تواند تراکم بدهد. شهروندان نیز می توانند تمام نیازهای لازم خود را در اطراف مترو با ۵ دقیقه پیاده روی تامین کنند اما در حال حاضر چنین رویکردی در شهرداری وجود ندارد و اجازه ساخت داده نمی شود. این رویکرد باید اصلاح شود، نیاز است طرح تفصیلی مورد بازنگری قرار گیرد. طرح کمیسیون عمران در این خصوص آماده است، مذاکراتی با شهرداری انجام شده و معتقدیم باید از این راه برای توسعه مترو استفاده شود.