معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیش شرط ثبت نام دانش آموزان کلاس ششم را نداشتن دندان پوسیده عنوان کرد.

علیرضا رئیسی، در برنامه تفصیلی کارگاه مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این طرح از سال ۹۷ شروع شد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز پایه ششم تحصیلی تحت پوشش آن قرار گرفتند.

وی افزود: ۳۲۰۰ واحد دندانپزشکی به صورت رایگان این تعداد دانش آموز را معاینه و دندان‌های پوسیده آنها را مداوا کردند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون پیش شرط ثبت‌نام دانش آموزان این مقطع در مدارس عاری شدن از پوسیدگی دندان است، گفت: این دانش آموزان پیش از ثبت نام باید با مراجعه به واحدهای بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت در سراسر کشور ابتدا پوسیدگی دندان‌های خود را مداوا کنند بعد مجوز ثبت نام بگیرند.

رئیسی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح پیش بینی می کنیم دانش آموزان مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم دبیرستان‌های کشور بعد از سه سال همه عاری از پوسیدگی دندان شوند.

وی تصریح کرد: گروه سنی ششم ابتدایی و این گروه سنی، گروه های هدف و مهم ترین رده سنی برای آموزش پذیری بهداشت دهان و دندان هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که با اجرای طرح مذکور تاکنون ۷۰۰ هزار دانش آموز پایه ششم عاری از پوسیدگی دندان شده‌اند، افزود: پیش بینی می کنیم وضعیت کشور پس از ۵ سال در شاخص پوسیدگی دندان به نقطه مطلوبی برسد.