«مریم صوان»، مربی یوگا که در جلسه مراقبه شرکت می کند، گفت: ما می خواهیم تأکید کنیم که اعتراضات ما مسالمت آمیز است و ما قادر به تمرین یوگا، به ویژه یوگای خیابان هستیم؛ با توجه به این که این ورزش روح و فکر را تصفیه می کند.

اقدام عجیب تظاهر کنندگان لبنانی در اعتراضات این کشور

شماری از تظاهر کنندگان لبنانی در حالی که این کشور شاهد اعتراضات گسترده‌ای است، در خیابان‌های شهر جنوبی «صیدا»، یوگا تمرین کردند. این تظاهرکنندگان کلاس صبحگاهی یوگا را در خیابان انجام دادند و آن را شکلی مسالمت آمیز از اعتراضاتشان توصیف نمودند.

معترضین در صیدا در وسط یک جاده اصلی در شهر چادرهایی برپا کردند که مردم به خصوص در شب در آنجا تجمع می کنند.

اقدام عجیب تظاهر کنندگان لبنانی در اعتراضات این کشور

بسیاری از جلسات یوگا در سراسر لبنان برگزار شده است؛ جایی که بسیاری از طرفداران یوگا، تمرینات مورد علاقه خود را در موانع خیابانی یا در تجمعات برگزار می کنند.

«مریم صوان»، مربی یوگا که در جلسه مراقبه شرکت می کند، گفت: ما می خواهیم تأکید کنیم که اعتراضات ما مسالمت آمیز است و ما قادر به تمرین یوگا، به ویژه یوگای خیابان هستیم؛ با توجه به این که این ورزش روح و فکر را تصفیه می کند.