رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بررسی مجدد همه پرونده های دانشجویان علوم پزشکی انتقالی از خارج به داخل خبر داد.

 دکتر کیانوش جهانپور همچنین افزود: پرونده تخلف در انتقال دانشجویان علوم پزشکی از خارج به داخل کشور همچنان مفتوح است و تا امروز ۲۳۰ نفر متقاضی انتقال از خارج تا امروز شناسایی شده و احراز تخلف شده اند.

وی افزود: تخلف های آنها هم متفاوت است برخی نمره دیپلم کمتر داشته اند و با همکاری ۵ مدرسه دیپلم جعلی درست کردند. همچنین برخی با همکاری آژانس های مسافرتی مهر و ورود خروج غیرواقعی در پاسپورت خود ثبت کرده اند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره ورود دستگاه قضایی به پرونده تخلف انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل در گروه علوم پزشکی گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت قبل از دستور مقام قضایی نمی توانستیم در این زمینه وارد شویم.

وی افزود: ابتدا که اطلاعات اولیه در مورد این تخلفات آمد معاونت آموزشی و حراست این موضوع را به اطلاع وزیر بهداشت رساندند و وزیر بهداشت دستور پیگیری داد و این موضوع از طریق حراست کل کشور و پس از آن مرجع قضایی پیگیری شد. پس از آن مرجع قضایی دستور بازپرسی داد و ضابطان قضایی به موضوع ورود کردند و تاکنون هم همکاری خوبی داشته اند و دستور بازجویی و شناسایی متخلفان از سوی مرجع قضایی داده شده است.

جهانپور یادآور شد: تا امروز ۲۳۰ نفر متقاضی انتقال از خارج شناسایی شده و احراز تخلف شده اند. دیپلم متخلفین ارزش تحصیلی مدارک شان پایین تر از ملاک عمل وزارت بهداشت بوده است. زیرا برای انتقال از خارج به داخل معدل کتبی دیپلم باید ۱۶ و معدل پیش دانشگاهی باید ۱۷ باشد و این افراد سند سازی کرده اند. این تخلف پس از استعلام از ریز نمرات آنها مشخص شده است.

وی تاکید کرد: پرونده همچنان مفتوح است چرا که برخی از آنها موفق شده بودند با این تخلف موافقت کمیسیون انتقال را کسب کنند و نامه پذیرش دانشگاه را دریافت کنند. در حال حاضر به دلیل باز بودن پرونده هر زمان تخلف افراد احراز شود حتی اگر شروع به تحصیل هم کرده باشند به دستگاه قضایی معرفی می شوند و بقیه مراحل زمان تکمیل اطلاعات در دستگاه قضایی صورت می گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: از میان این ۲۳۰ نفر بیشتر در سه گروه دکتری حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی بوده اند. در این میان تخلفی متوجه دانشگاه ها نبوده است چرا که آنها با نامه کمیسیون انتقال این افراد را پذیرفته اند و دانشگاه مدارک دیپلم را کنترل نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرونده همچنان مفتوح است ما در وزارت بهداشت در حال رسیدگی مجدد همه پرونده های انتقال هستیم. این پرونده ها در حال واکاوی است و چون ممکن است افراد در حال تحصیل باشند تمامی موارد بررسی می شود. از نظر ما و از نظر قانون فردی که با تخلف از خارج به داخل انتقال پیدا کرده باشد، در هر مرحله ای که باشد پس از احراز تخلف مورد رسیدگی قرار می گیرد و از دانشگاه اخراج خواهد شد.