دفتر مهندس سیدمصطفی میرسلیم منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در خصوص واکنش‌های مطرح شده به مصاحبه ۲ سال پیش میرسلیم در مورد صادق خلخالی که جدیدا و بدون هیچ دلیل منطقی، از سوی یکی از رسانه‌ها منتشر شده، بیانیه زیر را منتشر کرد:

«با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری که اشاره نمودند جمهوری اسلامی ایران آماده جبران خطاهای خویش است یعنی دقیقا عبور از خلخالی‌ها و زایش تفکرات امثال خلخالی، آماده جبران خطاهای خویش یعنی ترک محدود عادات ناثواب چهل سال گذشته به معنی عبور از اندیشه‌های کوته نظرانه‌ای همچون محافظه‌کاری با مردم و کتمان حقیقت از ترس رسانه‌های خارجی، مصلحت اندیشی در مقابله با فساد و…

حضراتی که در این ایام مهندس میرسلیم را متهم به عدم صداقت و اطلاع می‌کنند، جالب است که بعضاً در سال‌های ۵۷ و ۵۸ مسئولیت نداشتند و شاید با چند واسطه با یکی از انقلابیون اصلی ارتباط می‌گرفتند و قطعاً نمی‌دانند که پس از عزل خلخالی توسط امام (ره) در سال ۶۰، حضور آقای خلخالی در مقابله با مواد مخدر با حکم بنی صدر بود.

از طرفی چشم‌مان روشن شد به نکاتی که برخی از دوستان اوایل انقلاب مطرح کردند در خصوص درصد مشارکت مردم عزیز در انتخابات یازدهمین دوره مجلس، البته نتوانستیم ارتباط این دو را پیدا کنیم! ولی خوب است ایشان و طیف و طایفه وتبارشان از عملکرد خودشان در انتخابات بگویند و آمار بدهند چه کارهایی را که باید برای رونق انتخابات انجام بدهند و ندادند و چه کارهایی که نباید انجام بدهند و متاسفانه انجام دادند.

نظر مهندس میرسلیم این است که آنچه در مصاحبۀ مورخ ۱۳۹۶ گفته شده عاری از کذب وتهمت است ولی از انتشار آن مطالب پس از دو سال، آنهم در شرایطی که مردم شریف ما از بلای کرونا رنج می‌برند ناراضی است و اعتقاد دارد مطرح کردن جنجال جدید به نام مرحوم خلخالی در حال حاضر ورود در حواشی است و امروز باید با استفاده از تجربۀ گذشته به مسائل و مشکلات اصلی مردم پرداخت و لذا ادامه مباحثات بین موافقان و مخالفان را به‌مصلحت نمی‌دانند.

در پایان از خداوند متعال برای همۀ دلسوزان جمهوری اسلامی، اخلاق‌مداری، حق طلبی، دفاع از حقوق مردم، تعارف نداشتن در مبارزه با فساد را خواستاریم.»