مدیرکل محیط زیست گلستان گفت: دو شکارچی غیرمجاز در پارک ملی گلستان به دو محیط بان گلستانی شلیک کردند و در این درگیری مسلحانه اسب سازمانی تلف شد و محیط بانان سالم هستند.

محمدرضا کنعانی در این خصوص اظهار کرد: ساعت چهار عصر روز گذشته (جمعه) دو محیط بان پارک ملی گلستان در منطقه توپ تقر محدوده لهندربا با دو شکارچی غیرمجاز روبرو می شوند.

وی افزود: پس از ایست دادن محیط بانان دو شکارچی غیرمجاز به سمت محیط بانان مستقیم شلیک می کنند و تیر به اسب محیط بانان اصابت کرده و اسب سازمانی تلف می شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گلستان با اشاره به اینکه درگیری مسلحانه روز گذشته در پارک ملی گلستان در محدوده ای که سال گذشته محیط بان باشقره به شهادت رسید اتفاق افتاده، ادامه داد: یکی از شکارچیان غیرمجاز در همان لحظات اولیه درگیری توسط محیط بانان دستگیر می شود اما تعقیب و گریز برای دستگیری یکی دیگر از شکارچیان تا حدود ساعت ۹ شب ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه هر دو محیط بان پارک ملی گلستان سالم هستند، تصریح کرد: هم اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ هزار قبضه اسلحه مجاز در استان وجود دارد یعنی به ازای هر ۵۰ تا ۶۰ هرار هکتار از مساحت گلستان یک اسلحه در حالی که به ازای هر ۱۸ هزار هکتار از مساحت استان تنها یک محیط بان داریم.

کنعانی با این توضیح که آمار دقیقی از اسلحه های غیرمجاز در استان نداریم اما رقم کشفیات سلاح های غیرمجاز در گلستان بالاست، خاطرنشان کرد: کمبود محیط بان و آمار بالای شکارچی تهدیدی برای تنوع زیستی استان است و جان محیط بانان گلستانی را به مخاطره می اندازد.