به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش، به نقل از فارس، براساس آمارهای رسمی در آمد دولت از محل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه در سال ۹۹ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

این رقم به تنهایی معادل ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ است.

 

مالیات بورس 1399

 

همچنین طبق آمارها بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان سهام دارا یکم و پالایش یکم در سال گذشته به فروش رفت. علاوه بر آن ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان سهام به عموم به تدریج عرضه شده و ۶ هزار میلیارد تومان بدهی از طریق واگذاری سهام تهاتر شد. در مجموع ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان سهام به فروش رسید.

در روزهای گذشته وزیر اقتصاد گفته بود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۹ وصول شده که نسبت به رقم مصوب بودجه ۱۰۵ درصد تحقق دارد.