دیلی میل گزارش داد که محققان ناسا پیشنهاد کرده اند با استفاده از قارچ ایستگاه هایی روی سطح ماه و مریخ ساخته شود. این روش حتی به ساخت خانه هایی حافظ محیط زیست روی زمین نیز کمک می کند.

در این طرح اولیه برای ساخت ایستگاه در ماه و مریخ روی مسیلیوم قارچ تمرکز کرده است. مسیلیوم قسمت رویشی قارچ است که از انبوه شاخه های نخی شکل تشکیل شده است. با کمک مسیلیوم می توان ساختارهایی پیچیده با دقت بالا ساخت.

این طرح چارچوبی با گنبدی ۳لایه است. لایه خارجی از آب یخ، لایه میانی از سیانوباکتری و لایه داخلی از مسیلیوم تشکیل شده است. لایه مسیلیوم دور چارچوب رشد می کند و در نهایت یک خانه مریخی می سازد.

محققان مرکز Ames Research Center ناسا در کالیفرنیا مشغول طراحی درباره آینده ای است که در آن فضانوردان و کاشفان فضایی می توانند یک ایستگاه کوچک را همراه خود به فضا ببرند. این ایستگاه از موادی سبک با قارچ ها تشکیل شده است.

 لین راتچاید محقق ارشد این پروژه در مرحله اولیه می گوید: در حال حاضر ایستگاه‌هایی که برای مریخ طراحی می‌شوند شبیه لاک یک لاک پشت هستند.  فضانوردان باید خانه هایشان را پشتشان حمل کنند. این نقشه ای قابل اعتماد است اما هزینه های انرژی آن بسیار کلان است. در عوض در طرح ما می توان مسیلیوم را طوری هماهنگ کرد تا زمانی که فضانوردان به مقصد می رسند، خانه نیز ساخته شده باشند.

 طبق این پروژه فضانوردان می توانند خانه هایی کوچک و ساخته شده از مواد سبک را به دنیاهای ناشناخته حمل کنند. هنگامیکه فضانوردان در مقصد فرود می آیند، ساختار مذکور را باز می کنند و به قارچ ها آب می دهند.

قارچ ها دور چارچوب می رویند و یک سازه کامل به وجود می آورند. از سوی دیگر این مواد محیط مریخ را آلوده نمی کنند. لایه سیانوباکتری می تواند آب تولید کند و به وسیله فتوسنتز اکسیژن برای فضانوردان بسازد.