رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به بازدارندگی و پیشرفت نیرو‌های مسلح پس از انقلاب و اقتدار دفاعی کشور در جلوگیری از وقوع جنگ، خاطرنشان کرد: روزی که پهپاد زده شد، رئیس جمهور آمریکا تا آستانه تصمیم رفت، اما اجرا نکرد و بزرگترین دروغ هم این بود که گفت: برای جان ۱۰۰ نفر این کار را نکردیم، در حالی که این تصمیم حاصل برآورد اطلاعاتی ارتش آمریکا و توجیهی بود رئیس جمهور آمریکا شد و برای او روشن کردند که اگر به ایران حمله کنیم در موشکی ایران چه اتفاقی می‌افتد، در جزایر چه اتفاقی می‌افتد، در خلیج فارس و تنگه هرمز چه اتفاقی می‌افتد، در کشور‌های منطقه که ایران بازوانی را دارد چه اتفاقی می‌افتد.

سرلشکر باقری گفت: در دو جلسه دو، سه ساعته او نشسته و توجیهش کردند که نمی تواند به ایران حمله کند.