پایگاه خبری تحلیل بانگ سروش   bang.ir
اقتصاد، صنعت، جامعه، دانش و فناوری، سلامت
مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا الفت
آدرس: بزرگراه ستاری ، بلوار لاله، ساختمان بهار واحد ۱۳
پست الکترونیک : Info@Bang.ir
کد شامد: ۱-۱-۶۹۹۰۲۷-۶۵-۳-۱