به گزارش پایگاه خبری “بانگ سروش“، دبیرکل و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در توییت‌های جداگانه‌ای، نسبت به جایگاه ریاست مجلس یازدهم و همچنین وظایف نمایندگان این مجلس موضع گیری کردند.

بر این اساس، سیدمصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در توییتی نوشت: ‏‎نمایندگان مجلس برای خدمت مخلصانه به مردم انتخاب شده‌اند و هیات رئیسه خدمتگزاران آنهایند و ‎ رئیس مجلس خادم قسم خورده آن هیات. این مقام جای برتری جویی نیست ولی آن ‎خدمت، افتخار است.