مدیرکل تعزیرات حکومتی استان‌تهران از وصول جریمه ۱۷ میلیاردی برای گرانفروشی ۵۲۰۰ دستگاه تلفن‌همراه خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد علی اسفنانی گفت: گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره گران‌فروشی ۵۲۰۰ دستگاه تلفن‌همراه توسط یک شرکت واردکننده گوشی موبایل به تعزیرات استان تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: این پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵۶ بدوی تخصصی ارجاع شد.

اسفنانی اضافه کرد: شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف، مدیریت شرکت را به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: همه جریمه این پرونده از سوی معاونت اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران به نفع صندوق دولت وصول شده است