به گزارشظ بانگ سروش ، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار
فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز

ماه ۳۱ روز

حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه) ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر ۲.۵۹۳.۸۴۵ ۲.۶۵۵.۸۰۶
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۴.۴۶۱.۰۸۰ ۳۵.۲۸۴.۲۸۳
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۷.۱۱۶.۵۷۳ ۳۷.۹۳۹.۷۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۹.۷۷۳.۰۶۵ ۴۰.۵۹۵.۲۶۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۶۹.۰۶۳ ۱۶۹.۰۶۳
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۷۴۴.۰۰۹
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۳.۹۸۳.۲۳۹ ۴.۱۱۶.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۵.۹۷۴.۸۵۸ ۶.۱۷۴.۰۲۰

 

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز

ماه ۳۱ روز

حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه) ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۴۴۶.۶۶۶
حق اولاد برای هر فرزند ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر ۲.۶۹۱.۸۴۵ ۲.۷۵۷.۰۷۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۵.۷۶۳.۰۸۰ ۳۶.۶۲۹.۶۸۲
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۸.۴۱۸.۵۷۳ ۳۹.۲۸۵.۱۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۴۱.۰۷۴.۰۶۵ ۴۱.۹۴۰.۶۶۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۷۷.۹۷۶ ۱۷۷.۹۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۲.۷۹۵.۴۹۳ ۲.۸۸۸.۶۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۴.۱۹۳.۲۳۹ ۴.۳۳۳.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۶.۲۸۹.۸۵۸ ۶.۴۹۹.۵۲۰