عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد ایران می‌تواند با تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، پاسخ مناسبی به غرب بدهد.

سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی‌اش در توئیتر، در این خصوص نوشت:«ادعای بکار انداختن سازوکار ماشه، نشان همدستی فرانسه، انگلیس و آلمان با آمریکا و بی‌شرمی آنها درباره اختلاف در اجرای برجام است که خود مفتضح‌ترین بدعهدی را نسبت بدان نشان داده‌اند. ایران می‌تواند با تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، پاسخ مناسبی به غرب بدهد.»