جمهوری اسلامی ایران آماده می شود تا در صورت عدم موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک و مشاهده عدم اراده یا توانایی لازم در طرف‌های اروپایی، گام سوم کاهش تعهدات هسته ای اش را اجرایی کند. پنجشنبه هفته جاری مهلت مقرر از سوی ایران برای طرفین باقی مانده در برجام به خصوص اروپایی ها جهت اجرای تعهداتشان ـ مطابق با برنامه جامع اقدام مشترک ـ به پایان می رسد و در صورت عدم انجام اقدامات لازم، ایران باز هم از میزان تعهداتش در برجام خواهد کاست.

به گزارش «بانگ»، یک منبع آگاه اعلام کرد: گام سوم کاهش تعهدات هسته ای ایران اکنون طراحی و آماده شده است و این گام، قطعا از گام‌های اول و دوم محکم‌تر خواهد بود.

وی افزود: تا الان قرار نیست که هیچ تأخیری در اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی شود و ما مطابق با برنامه آماده ایم تا نسبت به کاهش تعهدات و برداشتن گام سوم در این خصوص عمل کنیم. تا الان هیچ گونه تصمیمی مبنی بر توقف اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته ای گرفته نشده است.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه هم اکنون مذاکراتی در جریان است تا در صورت توافق ایران از اجرای گام سوم تعهدات هسته ای صرف نظر کند و اروپا مطابق با همین موضوع، زمینه را برای فروش نفت ایران و بازگشت پول به کشورمان مهیا سازد، تصریح کرد: اگر توافقی تا قبل از پنجشنبه صورت بگیرد، ممکن است تصمیم دیگری گرفته شود.

وی در عین حال یادآور شد: ما چون هم اکنون در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی هستیم که مطابق با آن ایران از حقوق قانونی خود برخوردار باشد و در مقابل نیز به تعهدات برجامی اش عمل کند، صحبت در خصوص اینکه ایران گام سوم کاهش تعهدات هسته ای اش را اجرا خواهد کرد یا نه را به روز پنجشنبه می سپاریم.

این منبع آگاه تأکید کرد: احتمالا چهارشنبه آخر وقت، موضوعات و تصمیم گیری های مطرح در مذاکرات جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت و اگر به نقطه قابل قبول و مورد نظر ما رسیده باشد، احتمالا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد؛ اما اگر نتایج مطلوب و مورد نظر ما حاصل نشود، تمامی اقدامات برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته ای آماده شده و روز پنجشنبه این موضوع محقق خواهد شد.

وی در همین حال تأکید کرد: با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، الان نمی توان دقیق گفت، پنجشنبه گام سوم کاهش تعهدات هسته ای از سوی جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد یا خیر. اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد، این موضوع احتمالا انجام نمی شود، اما اگر نتیجه دلخواه به دست نیاید، همه چیز از سوی ایران، آماده برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی است.