وقتی فساد می‌بینید، فقط تماشاگر نباشید!

سازمان‌های فساد از سکوت مشاهده کنندگان قوت می‌گیرند و کم‌کم اعضای خود را در بین مردم و صاحب منصبان با آلوده کردن آنها افزایش می‌دهند.

این سازمان‌ها می توانند محصول خرد و تدبیر دشمنانی باشند که قصد نفوذ و براندازی دارند و با حوصله تمام طی چند دهه به صورت خزنده ارکان حکومت را در کلیه قوا بدست می‌گیرند، به صورتی که بسیاری از عمال آنها نمی‌دانند در جهت خواست چه کسی حرکت کرده‌اند.

در مقابل حامیان فساد و مفسدان معمولا افراد نادان و کم اطلاع و سربار جامعه هستند که کم کم به کارچاق‌کن‌هایی به ظاهر موفق و الگو برای جامعه و جوانان تبدیل می‌شوند که به حکومت فساد در بین مردم مشروعیت می‌دهند و برای گرفتن سهم خود از فساد، وضعیت را چنان جلوه می‌دهند که عامه باور کنند فقط از طرق مفسده دار کارها قابل انجام است و از این طریق سازمان‌های فساد با یارگیری در همه سطوح مسئولین سالم را با روش‌های نامتعارف و حتی خصمانه از سر راه خود حذف می‌کنند و حکومتی قویتر از حاکمیت قانون تشکیل می‌دهند.

این سازمان‌ها حتی انتصاب و انتخاب‌ها را نیز در سیطره خود در می‌آورند و با روش‌های نوین عمال خود را برای دفاع از منافع نامشروع خود به پارلمان‌ها می‌فرستند. آنها طوری عمل می‌کنند که بالاترین مقامات کشورها هم اگر خود به فساد آنها تن در ندهند، راهی جز آنچه که برایشان تعیین کرده‌اند نداشته باشند.

اگر کمی دقیق‌تر به دور بر خودمان نگاه کنیم بعید نیست از این دست افرادی که به شکل‌گیری حکومت ظلم و فساد کمک می‌کنند، در نزدیکی خود چند نفر را ببینیم. از یک کارمند ساده تا یک مقام بلند پایه، حتی این فرد می‌تواند در آیینه مقابل شما نیز باشد.

فیلم زیر یک تبلیغ خلاقانه در سالن سینما برای تشویق مردم به گزارش دادن فسادهایی که شاهد آن هستند را نمایش می‌دهد. تبلیغی متفاوت، جذاب و تاثیرگذار که به دلیل شیوه و موقعیت اجرا، تا مدتها در ذهن مخاطبان خواهد ماند.