لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی که در جلسه مورخ ۹۸/۰۸/۱۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، طی نامه شماره ۱۱۱۵۳۸ مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دانلود متن کامل لایحه مدیریت تعارض منافع مدیران