به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش، «یوسف نوری» گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش گفت: حرف با دغدغه فاصله‌ای بعید دارد و آموزش و پرورش باید به دغدغه ملی تبدیل شود نه حرف ملی. دیگر زمان حرف زدن برای آموزش و پرورش گذشته است. باید عمل کرد.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود: در برنامه‌های من دو نکته اهمیت بیشتری دارد؛ مناطق محروم و ایجاد تحول. بی‌تردید معلمین ما توانمند هستند و دانشگاه فرهنگیان ما توان کسب درجه معتبر جهانی را دارد. اما باید مشکلات آنها دیده و حل شود.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش نیاز به تحول دارد. اگر تحول ایجاد شود؛ رتبه بندی کامل انجام می گیرد، معلم حقوق و مزایای خود را به راحتی دریافت می کند و به رفاه نسبی می رسد.

وی همچنین تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در این یکی دو سال تعداد زیادی دانش آموز به علت نداشتن وسیله ارتباطی مانند گوشی تلفن یا تبلت، از تحصیل باز ماندند. اینکه دانش آموز تبلت ندارد یا تلفن همراه ندارد، این را ان‌شاءالله حل می‌کنیم.

نوری در پایان گفت: تمام شرکت‌های بزرگ دنیا دارند با دیدی وسیع به محتوا و آموزش نگاه می‌کنند و در حال پیاده کردن آن به شکل‌های مختلف پیشرفته هستند. من چند وقت قبل عنوان کردم که در دنیای نوین جهانی فقط ۱۵ درصد به تجهیزات اهمیت داده می‌شود و ۸۵ درصد آن به محتوی تخصیص پیدا می‌کند.